Đăng ký thành viên

Tôi đã đăng ký thành viên, nhưng chưa nhận được Email xác nhận của Araovat.vn?

Trả lời
Nếu bạn gặp phải trường hợp trên, do các nguyên nhân sau:

    1. Bạn nhập không đúng email khi đăng ký thành viên.
    2. Nếu bạn đã sử dụng email Yahoo, Gmail, ... Xin vui lòng kiểm tra Bulk hay Spam Mail

Nếu sau 48h kể từ khi gửi Đăng ký thành viên. Bạn chưa kích hoạt tài khoản thông qua Email xác nhận của Araovat gửi đến. Hãy chọn Xác nhận đăng ký mới nhập địa chỉ Email đã khai báo khi đăng ký thành viên. Click Nếu bạn chưa nhận được Email, hãy click vào đây để nhận.
  Hoặc để kích hoạt nhanh tài khoản, bạn dùng ĐT nhắn: ARV {Email đăng nhập} gửi 8245-8545-8645-8745

Tôi đã quên mật khẩu không thể login vào Araovat.vn?

Trả lời
Mời bạn Click vào Quên mật khẩu, bạn hãy điền địa chỉ Email đã đăng ký vào box Email, sau đó mở Mail xác nhận của Araovat.vn gửi đến, để Tạo mật khẩu mới
 
Tôi muốn sửa đổi thông tin Thành viên của mình, phải làm thế nào?

Trả lời
 Sau khi đăng ký thành công làm thành viên Araovat.vn. Muốn sửa đổi thông tin thành viên, bạn vào Trang cá nhân, tại đó có chức năng cho phép thay đổi thông tin thành viên